KRISTOFFER GRUA
Merk dere navnet - dette er en avfremtidens store Norske:)